2022. szeptemberétől elindítjuk képzésünket.

A képzést vezeti dr. Csonka Judit pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző családterapeuta.

A képzés  időtartama 2 tanév.

Helyszín: Megújulás Családterápiás Intézet 
7621 Pécs, Anna u. 20. mfsz.3. (kapucsengő: 103 / Iroda)
 

Várható befejezés: 2024. június hó

Díja: 2000.- Ft/óra

Alapfeltétel: felsőfokú diploma.

A képzés a Magyar Családterápiás Egyesület Képzési Rendje szerint zajlik. A tanfolyam résztvevőivel a Magyar Családterápiás Egyesület Képzési Rendjével összhangban képzési szerződést kötünk. A képzésben résztvevőknek a képzés teljes időtartama alatt a Magyar Családterápiás Egyesület tagjának kell lenniük (tagsági díj: 5000 Ft/év, diák, nyugdíjas: 3000 Ft/év).

Jelentkezni lehet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy a +36 30 214 4284-es telefonszámon.
 
A jelentkezés/képzés részletes feltételei honlapunk mellett az Magyar Családterápiás Egyesület honlapján is megtalálható.

 

A képzésre még lehet jelentkezni,- elég egy olyan emailt írni amiben szerepel a jelentkező neve, végzettsége,  munkahelye, elérhetősége (email, telefon).

A jelentkezőket egy rövid személyes interjúra hívjuk be egyeztetett időpontban ( amire majd egy önéletrajzot kérünk). Ez várhatóan június-július hónapokban fog lebonyolódni.

A képzési szerződést a Magyar Családterápiás Egyesülettel kötik a hallgatók.

 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:

Szeptembertől  júniusig, havi egy alkalommal (általában a hónap harmadik szombatján) – alkalmanként 10 órában (9 órától  18 óráig - ebédszünettel). 

Évente ez 10 alkalom és a két tanéven keresztül ezalatt 200 óra elméleti képzést kapnak a hallgatók.

A képzés végén írásbeli vizsga van, - a sikeres vizsga után az MCSE tanúsítványt bocsát ki a hallgatóknak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a képzés önmagában a családterapeuta cím elnyerésére nem jogosít. A pontos kritériumrendszerről  ( szupervízió, önismeret... stb.) és a családterapeuta vizsgára jelentkezés szabályairól részletes pontos információt találnak a Magyar Családterápiás Egyesület honlapján: www.csaladterapia.hu

Fontos mérlegelendő szempont az is, hogy lehetőleg ( de nem előírás ) hogy olyan munkakörben dolgozzon a hallgató, ahol családokkal foglalkozik  ( pl. szociális munkás, védőnő, pszichológus... stb) mert  a képzés utáni szupervíziós megbeszélésekre vinni kell eseteket is, ami segíti a tanulásban és a szupervízió leigazolásához szükséges feltétel.

Elméleti képzés tematikája

I. tanév tematikája

Szeptember
1. Egyéni és családterápiák összehasonlítása
2. Családterápiák fejlődésének történeti áttekintése. Lényeges iskolák episztemológiai áttekintése

Október
3. A rendszerelmélet és a magatartás kommunikációs elméletének, eredetének Rövid ismertetése (ebből az elméleti forrásból kialakuló iskolák részletes Ismertetésére később kerül sor)

November
4. A személyiségfejlődés elméletei (Freud, Erikson, Mahler, Kohlberg, Stern)

December
5. A párkapcsolat-fejlődés ciklusai
6. A kétgenerációs család fejlődési ciklusai

Január
Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiás gyakorlatban
7. Általános bevezetés, alapvető fogalmak

Február
8. Összehasonlítás más családterápiás iskolákkal

Március
9. Kulcsfontosságú teoretikusok: Fairbirn, Winnicot, Bowlby, Bion.

Április
10. Családterápia és párterápia tárgykapcsolati elméletre építve Scharff és Scharff, J. Siegel
11. A tárgykapcsolatra épített családterápia klinikai gyakorlata

Május
12. Böszörményi-Nagy kontextuális családterápia: Episzetmológia, teória, klinikai alkalmazása

Június
13. Egyéb pszichodinamikus orientációból fejlődött pár és családterápiák: Bowen Whitaker, Byng-Hall,. V: Satir
14. Narratív és posztmodern irányzatok

CSALÁDTERÁPIÁS AJÁNLOTT IRODALOM

(magyar nyelvű)

Andersen Tom (1994) A visszajelző csoport: Párbeszéd a párbeszédről. Családterápiás olvasókönyv IV. Animula, Budapest.

Bagdy Emőke és munkatársai: A Közös Rorschach Vizsgálat, Animula.

Dr Bakó Tihamér (2004): Titkok nélkül – lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról, Psycho  Art, Budapest.

Berg Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás olvasókönyv V. Animula, Budapest.

Bíró Sándor, Komlósi Piroska (1989): Családterápiás olvasókönyv I. Mérei Ferenc Mentálhygienes Szolgálat, Budapest.

Bognár Gábor, Telkes József (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Böszörményi – Nagy Iván: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia Kft. 2001.

Chapman, Gary (2004): Családi összhangzattan (A családi harmónia öt jellemzője), Harmat, Budapest

Chapman, Gary (2003): Egymásra hangolva (Az öt szeretet-nyelv a házasságban), Harmat, Budapest

Chapman, Gary (2004): Gyerekekre hangolva (A gyerekek öt szeretetnyelve), Harmat, Budapest

Fórián Szabó (1999): Nehezen kezelhető párok, Pszichoterápia VIII.

Freeman,Dorothy (1994): Házassági krízisek. Animula, Budapest.

Füredi János (1989): Családterápiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gorell Barnes, Gill (1991): Családterápia és gondozás. Családterápiás olvasókönyv V. Animula, Budapest

Hendrix Harville Dr: Pár-bajok és békés megoldások, PARK Könyvkiadó, Budapest

Hamilton N. G. (1996): Tárgykapcsolatelmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest.

George Evan, Ivenson Chris és Rather Harvey (1995.): Megoldásközpontú terápia: a de Shazer modell. Családterápiás olvasókönyv VI. Animula, Budapest.

Hargens Jürgen (1994): Néhány megjegyzés a rendszerszemléletű paradigmához. Pszichoterápia III. 147-154.

Jenkins Hugh (1994): Családterápia – a gondolkodás és gyakorlat fejlődése. Néhány gondolat. Pszichoterápia II. 139-146.

Jenkins Hugh, Asen Karl (1993): Családterápia a család nélkül: egy rendszerszemléletű gyakorlat vázlata. Pszichoterápia II.143-149.

Kast Verena: A gyász (egy lelki folyamat stádiumai és esélyei) Park Könyvkiadó, Budapest.

Kelemen Gábor (1996): A családterápia kezdeti fázisa. Pszichoterápia V. 153-162.

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, Pszichoterápia. Pannónia könyvek.

Koltai Mária, Kelemen Gábor, Magasi Ilona (1995): Az élők bűntudata – a gyász és az identitás összekapcsolódása a családban. Pszichoterápia IV.33-38.

Onnis Luigi (1993): A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás olvasókönyv III. Animula, Budapest.

Minuchin P., Colapinto J., Minuchin S.(2002) Krízisről krízisre (a szegény családok segítése), Animula, Budapest

Napier A. Y. (1990.): A törékeny kapcsolat, Animula, Budapest.

Orosz Ágnes Dr: )1995): Párterápiás esetismertetés. Pszichoterápia IV. 363.o.

Rátay Csaba (1987): Újabb törekvések az anorexia nervosa pszichoterápiás kezelésében. Psychiatria Hungarica I. 201-208.

Rátay Csaba (1998): Huszonöt éves a milánói iskola. Pszichoterápia VII.125-132.

Satir,Virginia (1999): A család együttélésének művészete. Coincidencia, Budapest.

Segal, H. (1997): Bevezetés Melanie Klein munkásságába. Animula, Budapest

Seltzer, Wencke (1994): Mi a család? Univerzális Mítoszok és terápiás vonatkozásaik. Család, gyermek, ifjúság III. évf. 3-4. szám 16-22.

Sherman Robert, Fredman Norman (1989): Strukturális technikák a pár- és családterápiában, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.

Siegel, Judith: A bizalom helyreállítása (Tárgykapcsolati párterápia), Családterápiás Olvasókönyv XI.

Székely Ilona CSJ (1995): Én-Te-Mi, Megújulás Családterápiás Intézet, Pécs.

Székely Ilona CSJ (2003): Tárgykapcsolatelmélet családterápiában, Családterápiás Olvasókönyv X., Animula, Budapest

Telkes József (1984): A családterápia irányzatai.Magyar Pszichológiai Szemle 41, 21-36 és 93-107.

Tóth Miklós (1989): Házasságterápia. Gondolat, Budapest.

Watzlawick Paul, Weakland John és Fish Richard (1990): Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest.

Winnicot D. W (1999): Játszás és valóság, Animula, Budapest.

Winnicot D. W. (2004): A kapcsolatban bontakozó lélek,UMK

E. Erikson, R. Fairbairn, Kézdi Balázs írásai közül kiadott anyag

2. CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ:

A családterapeuta cím elnyeréséhez szükséges csoportos szupervízió lehetőségét Intézetünk biztosítja ( a szükséges létszám megléte esetén).
Díja a képzés keretében 1.600 Ft / óra, egyébként 1800 Ft/óra.